MiG-17F Nguyễn Văn Bảy Vietnam JP-5065

MiG-17F Nguyễn Văn Bảy Vietnam JP-5065

€14.00
KHÔNG QUÂN NHÂN DÂN VIET NAM

Trung Đoàn Không Quân 923
Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hoá, Vietnam
Phi Công Nguyễn Văn Bảy

923rd 'Yen The' Fighter Regiment
Pilot Nguyễn Văn Bảy, 19 APRIL 1972

: JP-5065
Dimensions : Standard - DINA3 (29,7x42cm) (16,5"x12")
Quantity

 

LIMITED EDITION (LTD)

 

SHIPPING & RETURNS

Model: Shenyang J-5 (MiG-17F) «Fresco-C»
Tail Code: 2011

Ugo CRISPONI
JP-5065

Data sheet

By Timeframe
Vietnam War
By Operator
VIETNAM
By Model
MiG-17
By Illustrator
Ugo CRISPONI
New

same product category: