MiG-21PFM Nguyễn Tiến Sâm Vietnam JP-5066

MiG-21PFM Nguyễn Tiến Sâm Vietnam JP-5066

€14.00
KHÔNG QUÂN NHÂN DÂN VIET NAM

Trung Đoàn Không Quân 927
Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hoá, Vietnam
Phi Công Nguyễn Tiến Sâm

927TH 'Lam Son' Fighter Regiment
Pilot Nguyễn Tiến Sâm, 5 JULY 1972

: JP-5066
Dimensions : Standard - DINA3 (29,7x42cm) (16,5"x12")
Quantity

 

LIMITED EDITION (LTD)

 

SHIPPING & RETURNS

Model: Shenyang J-5 (MiG-17F) «Fresco-C»
Tail Code: 2011

Ugo CRISPONI
JP-5066

Data sheet

By Timeframe
Vietnam War
By Operator
VIETNAM
By Model
MiG-21 / J-7 Fishbed
By Illustrator
Ugo CRISPONI
New

same product category: