• New
Ka-28 "Helix" Vietnam JP-5449

Ka-28 "Helix" Vietnam JP-5449

€14.00

Binh chủng Không quân Hải quân
Trung đoàn Không quân Hải quân 954 ngày, Cam Ranh
Naval Air Force
954th Naval Helicopter Regiment
Cam Ranh AB, 2016

: JP-5449
Dimensions : Standard - DINA3 (29,7x42cm) (16,5"x12")
Quantity

 

LIMITED EDITION (LTD)

 

SHIPPING & RETURNS

Model: Ka-28 "Helix"
Serial: 7525

Ugo CRISPONI
JP-5449

Data sheet

By Timeframe
Modern & Contemporary
By Operator
VIETNAM
By Model
Ka-27 Helix
By Illustrator
Ugo CRISPONI
New

same product category: